Vi levererar till hela Skandinavien 🇸🇪 🇩🇰 🇳🇴 🇫🇮

Thuja Brabant 100-120 cm Rotklump - Landscape Q

Beskrivning

Thuja Brabant

Thuja Brabant är ett barrträd i familjen cypressväxter. Det växer inte vilt i Sverige men är mycket vanlig i parker och trädgårdar. Thuja kallas ibland "livsträd". Det är den mest vanliga häckplantan för att snabbt uppnå insynsskydd samt även som ljudbarriär. Lättskött och formbar växt!

Beskrivning

Stammen löper rak och lodrät från marken till toppen. Huvudgrenarna sträcker sig vågrätt ut från stammen eller något hängande. Barken är ljusgrön först och blir rödbrun när den är lite äldre. När den är ännu äldre spricker den upp i långa smala fåror mellan avfallande remsor. Knopparna syns inte och lövverket består av flata skottsystem med breda fjällika barr. Thuja brabant är en snabbväxande planta som passar perfekt som häckväxt.

Vad menas med betäckningen Klass A / Landscape Q

Landscape Quality RB är en planta som är oftast klippt för max täthet och rotbeskuren två ggr per säsong för bästa rotsystemet. Plantan motsvarar alla krav som ställs på en planta som ska planteras där trädgårdsdesigners, markanläggare har högt ställda krav. 

Plantan är rent estetiskt rejält mycket kraftigare än klass A - givetvis är skillnaden större desto plantan är vid leverans. Väljer ni Landscape Quality räcker det oftast med färre plantor per meter häck då den är kraftigare vid leverans. Ni kommer bli supernöjd med denna kvalite både rent estetiskt och växtmässigt. Denna planta väljs alltid av arkitekter och landskapsarbetare - Nu gör vi den tillgänglig för alla till rätt pris!

Vi har valt att dela in våra växter i två grupper, A och LQ (landscape quality). Just denna planta går under kategorin Landscape Q vilket innebär att plantan varsamt kultiverats hos Europas främsta plantskola i Holland. Plantor i Landscape-kategorin följer GRO´s kvalitetsregler för plantskoleväxter och passar mycket bra som häckplantor.

Garanti för plantor i kategorin A och Landscape Quality

Vi lämnar 4 månaders etableringsgaranti på dessa plantor, det innebär att vi garanterar att en frisk växt levereras, normal etablering garanteras. Fel som visar sig inom 4 månader till efter leverans täcks av garantin under förutsättning att plantan är planterad på ett korrekt sätt samt att löpande växtvård kan styrkas. Se villkor för er Zon. Rotklumpsplantor ska planteras omgående efter mottagande av växten, om ev leverans av någon anledning skulle vara försenad är det ert ansvar att kunna ställa om och plantera dem när de anländer. Om ni behöver en planta att kunna lagra så välj istället krukodlade.Thuja Brabant 100-120 cm Rotklump - Landscape Q

Produkt från

14 990 kr

Alla priser är inkl moms

Info om Thuja Brabant 100-120 cm Rotklump - Landscape QInfo om Thuja Brabant 100-120 cm Rotklump - Landscape Q
 • Beteckning: Thuja occidentalis "Brabant"
 • Antal i paket: Välj nedan.
 • Ett paket räcker till: Välj paket så står det hur mycket paketet räcker till.
 • Höjd: 100-120 cm (räknat från jordytan)
 • Typ: Landscape Quality Rotklump
 • Åtgång: Ca: 2 till 3,5st/meter
 • Beskärningstid: Vår & höst (putsas)
 • Zon:1-5
 • Växtsätt: Tät & buskig
 • Tillväxt: 20-30cm/år
 • Barrfärg: Mellangrön 
 • Vintergrön: Ja
 • Ursprung: Holland
 • Övrigt: Mycket tålig och lättskött planta som är snabbväxande. Plantan kan placeras i direkt solljus eller i delvis skuggiga områden. Kräver en väldränerad och mullrik jord. Går bra att formklippa. Plantorna är odlade klimatsmart och ekologiskt hållbart, packmaterial återanvänds i största mån för att minska klimatpåverkan.
 • Garanti: 4 månader enligt villkor.
Så många plantor behöver duSå många plantor behöver du

Vid plantering av häck med thujor planteras 2-3st/meter häck. En bra tumregel är att ju större växt du planterar desto längre avstånd mellan plantorna. Men detta är inte skrivet i sten, planterar du en lägre planta med 2st/meter kommer även denna häck bli tät och fin, det tar bara någon extra säsong innan detta uppnås.

För att köpet ska bli så ekonomiskt bra som möjligt för dig bör du välja något av våra färdiga storpack som innehåller ett antal med växter som ligger så nära det går ditt önskade antal. Du kan alltid justera avståndet mellan plantorna så de passar hos dig.

Strl 30 cm till 70 cm
Klass A ca 3-4 st per meter häck.
Landscape Q ca 3 st per meter häck.

Strl 70-120 cm -
Klass A ca 3 st per meter häck.
Landscape Q ca 2,5-3,0 st per meter häck.

Strl 120-140 cm
Klass A 2,5-3,0 st per meter häck.
Landscape Q ca 2,5 st per meter häck.

Strl 140-200 cm
Klass A ca 2,5 st per meter häck.
Landscape Q Ca 2,0-2,25 st per meter häck.

 

Så planterar du thujaSå planterar du thuja

1. Välj ut en bra plats för din plantering.

Plantera dina thujor på hösten eller våren, krukodlade plantor går bra att även plantera på sommaren. Detta kommer att ge thuja tid att anpassa sig i sitt nya klimat innan de varmaste sommarmånaderna eller frost på vintern. Om möjligt, plantera dina thujor på senhösten eller tidigt på våren, beroende på vad som passar dig bäst.

2. Välj en plats med helt eller delvis solljus.

Välj en plats med helt eller delvis solljus. Även om thuja kan växa i skuggade områden, växer de bäst på soliga platser. Hitta en plats i din trädgård som får minst 6-8 timmars direkt solljus för att hjälpa ditt träd att anpassa sig snabbare. Även om de är anpassningsbara föredrar thuja soliga, fuktiga klimat. Om du bor i ett klimat som inte får minst 6-8 timmars direkt solljus, kan ditt träd växa men kommer att ha hämmad tillväxt. Om ditt område har varma somrar behöver din thuja lätt skugga på eftermiddagen för att trivas.

3. Förbered på rätt sätt

Förbered väldränerande jord för dina thujor. Plantorna föredrar fuktig jord med massor av organiska näringsämnen. Lägg till kompost eller en organisk jordblandning till marken för att ge ditt träd en boost när det vänjer sig till sin nya plats. För att testa din jords dräneringsnivåer, gräv ett 30 cm djupt hål och fyll det med vatten. Om vattnet tar 5-15 minuter att rinna av har du väldränerande jord.
Thujor växer också bäst i alkaliska eller icke sura jordar. Du kan kontrollera din jords surhet genom att beställa ett pH-balans test för jord online eller från en plantskola.

4. Välj krukodlad eller rotklumpsplanta.

Du kan välja mellan krukodlad eller rotklumpsplanta. Den största skillnaden är att rotklumpsplantor enbart planteras på våren eller på hösten medan krukodlad kan planteras hela planteringssäongen mellan mars-oktober. Själva utförandet av planteringen är det samma på de båda sorterna.

5. Plantera thuja som häck

Thujor fungerar fantastiskt bra som naturliga staket eller häckar. Om du vill anlägga en häck så gräv ett hål för varje thuja alternativt ett dike. Beroende på storleken på thuja varierar planteringstätheten, se tabell nedan.

Strl 30 cm till 70 cm
Klass A ca 3-4 st per meter häck.
Landscape Q ca 3 st per meter häck.

Strl 70-120 cm -
Klass A ca 3 st per meter häck.
Landscape Q ca 2,5-3,0 st per meter häck.

Strl 120-140 cm
Klass A 2,5-3,0 st per meter häck.
Landscape Q ca 2,5 st per meter häck.

Strl 140-200 cm
Klass A ca 2,5 st per meter häck.
Landscape Q Ca 2,0-2,25 st per meter häck.

5. Lyft ur thuja ur krukan eller plantera rotklumpen direkt.

Vid plantering av krukodlade thujor lyfter du ur plantan ur krukan, separera rötterna i botten av rotsystemet en aning så att de thuja kan ta åt sig vatten och näring lite lättare.

Vid plantering av rotklumpsplantor planterar du ner hela rotklumpen direkt, juteväven ska sitta kvar. rötterna växer igenom väven och sås småningom förmultnar väven och försvinner.

6. Grävning och plantering.

Gräv ett hål som är 5-10cm djupare än rotklumpen. Mät rotklumpen/rotsystemet uppifrån och ner, sedan från sida till sida och skriv ner dess mått. Gräv först ner tillräckligt långt för att helt täcka rotklumpen plus 5-10cm för ny jord i botten av hålet, gör sedan hålet 1,5-2 gånger så brett som din rotklump så att jorden blir tillräckligt lös för att rötterna ska växa.
Om din rotklump till exempel har en diameter på 30 cm, gräv ett 40 cm djupt hål.
Blanda ner jordförbättring i din jord innan du fyller i hålet så att rotsystemet får mer näring.

7. Utför planteringen

Nu är det dags att plantera, fyll botten på hålet med ny jord 5-10cm så att ovansidan på rotsystemet hamnar i nivå med marken. Håll thuja rakt och fyll på med jord runt hela rotsystemet, tryck till jorden med händerna eller foten så att plantan står stadigt.

8. Nervattning av jorden

Efter att planteringen är slutförd ska du göra en ordentlig nersättning, detta är främst för att jorden ska sluta tätt kring sugrötterna och att eventuella luftfickor ska försvinna. Vattna rikligt med slang eller vattenkanna runt varje thuja, vattnar du med slang så räkna cirka 30-60 sekunders vattning per växt.

9. Ge plantorna en långtidsverkande NPK gödning.


När planteringen är avslutad ger lägger du på en omgång med thujagödning (NPK 8-5-19). Sprid ut den på jorden under plantorna, fastnar det kulor i grenverket så försök att borsta bort de. Denna gödning är långtidsverkande och kan med fördel ge under hela uppväxten på våren, sommaren och hösten. Hur mycket du ska sprida ut ser du nedan.

Dosering
Plantans höjd

Volym

Vikt

20-100 cm

1.0 msk/planta

10g

100-150 cm

1.5 msk/planta

15g

150-200 cm

2.0 msk/planta

20g

200-250 cm

2.5 msk/planta

25g

250-300 cm

3.0 msk/planta

30g

300-400 cm

4.0 msk/planta

40g

400-500 cm

5.0 msk/planta

50g

LeveranstiderLeveranstider

Vid beställning under leveransperiden Mar-Okt levereras din order till dig inom 3-14 dagar.

Så går leveranser tillSå går leveranser till

hemleverans av växter


Leveransflöde vid hemleverans av växter.

När du lagt din order bokas omedelbart växterna upp hos någon av våra leverantörer såvida plantan inte lagerförs i Sverige. När plantan är bokad hos leverantören påbörjas förberedelserna av plantorna med utfärdande av växtpass, hälsocertifikat och visuell kontroll så att plantorna uppfyller de krav vi ställer på leverantören. När detta är utfört bokas transport från plantskolan till Sverige med Postnord, alla transporter på denna sträcka utförs i kylbilar för att minska risken för påverkan av växterna under transporten. Godset anländer till Sverige inom 24 timmar från det att växterna lämnat plantskolan.

Väl i Sverige hanteras allt gods från oss i en "snabbfil" för att det inte ska bli stående på någon terminal, vi har samma klassning på vårt gods som livsmedel för att minimera förseningar. I och med klassningen som livsmedel hanteras växterna i kylda terminaler. Vi har vidtagit ytterligare ett steg för att snabba på leveransen genom att leverera utan kvittens, detta innebär att godset körs ut till din adress utan att aviseras först, självklart får du löpande aviseringar vart ditt gods är och när det kommer levereras.

 • Säkra transporter med kylbil genom europa.
 • Snabba leveranser, växterna transporteras från plantskola till kund inom 48h.
 • Säker terminalhantering med kylda terminalhallar. 
 • Leverns utan kvittens för att påskynda alla leveranser.
 • Följ din leverans direkt på postnord.se
 • Alla plantor har växtpass och hälsocertificat.
 • Alla transporter sker med nyare lastbilar som uppfyller miljökrav Euro 6.
 • Godset är skyddat med plast och skuggväv för att filtrera bort ljus.
 • Godset hanteras som livsmedel på terminalerna vilket snabbar på hanteringen. 
 • Leveranstid under normala förhållanden är 7-14 dagar.

 

Thuja leveransThuja leveransThuja leveransThuja leverans

Internationella växtskyddsåret 2020Jordbruksverket

Icon for verifiedVillkor & Garantier

Priser och betalning

Alla priser på www.thujor.se är angivna inklusive moms med aktuell mervärdesskatt specificerad på fakturan/kontantnotan.

Alla priser på Thujor.se är att betrakta som dagsaktuella och gäller vid beställningstillfället. Vi reserverar oss för felaktigt inskrivna priser. Ev kampanjer, rabatter etc som lanseras efter ert orderläggande och innan leverans kan ej tillgodoräknas. Alla plantor reserveras/tas upp efter just er beställning.

Om ej annat överenskommits betalar du kort vid beställningen  eller faktureras du 14 dagar netto efter mottagen varuleverans, det senare alternativet hanteras av Svea Finans eller Klarna, och du hittar detaljerad information om deras villkor i kassan. Faktura skall senast överenskommas innan packning från vårt lager.

Om ni inte möter upp på vår angivna tid och ni valt kort/kontantbetalning kommer faktura skickas till er med förfallodatum omgående med tillägg med 595:- för administrativa kostnader. Ni står alltid för frakt tillbaka till oss om ni inte avvisar er leverans på plats till Chaufför. Samma gäller vid öppet köp av krukodlade plantor. Ni är ansvarig för plantans välbefinnande och frakt tillbaka till oss. När växtleveranser är oss åter kontrolleras den och ev återbetalning sker minus ev avdrag enligt villkor.

Ändring av adress efter att fraktsedel är skapad - sker mot kostnad av 195:- för hela leveransen, ändring av adress efter att sändningen lämnat plantskola men Ej har nått terminal - 395:- per kolli. Ändring av adress efter att leverans scannats och är på väg ut till er debiteras med 690:- per kolli. Leveranstiden blir automatiskt då med minst 36 h längre. Tar växter skada pga detta är det utanför vårt ansvar.

Rotklumpar och barrotsplantor går ej ångra köp på - avsteg från distansavtalslagen gäller här. Ni kan givetvis reklamera dessa produkter med sedvanlig gång med gällande garantier.

Leveranstider

Ni väljer ett datum i kassan för önskad leverans.  Välj ett datum efter förutsättningar på normal leveranstid på er produkt och leveransperiod. Krukodlade plantor 5-10 dagar, rotklumpar 7-14 dagar. Om er order innehåller växter från olika växtgrupper kan leveranstiden öka med 7 dgr. Ansvaret att läsa de olika leveransperioderna åligger er som kund.

Efter att beställningen är lagd så skickas ett bekräftelsemail till er från oss till er. När det börjar att närma sig leverans, tidigast 10 dagar innan eller senast 2 dagar innan tänkt leverans så får ni ett mail från oss där ni får ert sändningsnummer som är spårbart på postnord.se. Öppna följesedeln som är bifoga - där finner ni preliminärt leveransdatum.

Tills plantor är lastade, dvs upp till 2 dagar innan tänkt leverans så är länken inte aktiv mer än att ni möts av meddelande att postnord fått i uppdrag att leverera varor till er.

När växter/varor passerar Malmö eller Torsvik i Jönköping uppdateras er länk och ni får ett datum och leveranstid för er beställning. Denna tidpunkt är nästkommande vardag som huvudregel. En leverans kan med kort varsel skjutas upp till nästkommande arbetsdag, denna information lämnas av postnord via appen. Vi kan EJ påverka detta.

Ni får sedan på leveransdagen ett meddelande om att leverans är klar och utkörd. Alla leveranser sker utan kvittens för Er och andras säkerhet samt att det förkortar tiden för plantan i transit. Ingen behöver aviseras vilket tar tid. Ni behöver inte passa eller vänta på chaufför/åkeri. Telefonavisering finns som tillval i kassan.

Tiden mellan beställning och spårbart gods (1-2 dagar innan leverans) betyder att plantan INTE står på terminal utan är på plantskola. Fraktsedlar skapas löpande och utan speciellt tidsschema.

Prioleverans 1-3 dgr efter beställning kan endast användas på produkter som har det i bilden.

 Leveranstid under planteringssäsongen (räknas från mars/april till september/november beroende av leveransort) är inom tre veckor från beställningsdatum, normalt 7-10 dagar. Beställningar lagda utanför planteringssäsongen levereras snarast då säsong tillåter plantering. Extra kostnad för frakt tillkommer. Notera att leveranser utanför våra ordinarie leveransrutter, t.ex. till Gotland, Dalarna, Värmland, Gävleborg och norrut, kan dröja längre då samordning är nödvändig. Många leveransföretag levererar endast någon dag per vecka i vissa områden. Vi aviserar via SMS/mail eller telefonsamtal 1-3 dagar innan leveransdag. Detta går ej styra då det ska synkroniseras med Postnord, DHL, Sehenker etc - Leveransföretagets villkor gäller.

 Leveranstider för planteringar är följande: Efter godkänd offert återkommer vi inom 7-21 dagar med ett datum som beroende på säsong ligger 1-35 dagar framåt. Vi arbetar miljövänligt och tar område för område - ni kan ej påverka datumförslag. Givetvis sker fortlöpande uppdateringar i schema. Om inte produkten är specificerad på er beställning använder vi det bästa efter säsongen. Dvs rotklumpar används ej under den varma årstiden. Svedberga Plantskola AB kan använda den produkten vi anser är lämplig just hos er vid planterad och klar.

 Tills du mottagit officiell avisering från Postnord är alla uppgifter om leveransdag/tid att betrakta som preliminära då verksamheten är känslig för omständigheter utanför vår kontroll. Även efter avisering kan det i extremfall förekomma förseningar pga sjukdom, fordonshaveri eller liknande. I sådana fall utgår generellt ingen ersättning eller rabatter även om du som kund drabbas av extra kostnader eller inkomstbortfall. Vi kan heller inte skynda på en leverans från extern aktör.

Prioriterad leverans kan oftast ordnas mot tillägg och efter överenskommelse i de fall en exaktare leveranstidpunkt krävs. Detta sker isåfall med mindre lastbilar typ Fiat Ducato, Ford Transit 3.5 ton. Priser framgår i kassan.

 Observera att vi normalt levererar thujor och andra häckväxter med lastbilar med en totalvikt närmare 13000 kg och därför inte når ända fram till alla adresser. Om du vet eller misstänker att din adress inte kan nås lämnas dina thujor på närmast möjliga plats eller på annan överenskommen plats/adress. Vi lämnar plantor på närmsta farbara plats - dvs vi bär ej ut plantor på tex baksidor av hus etc. Eventuell tillkommande kostnader för lyftkran för att lyfta in på adress tillkommer, vi levererar till närmast möjliga plats som går att komma fram till. Chaufför avgör på plats.

Reklamationer och garantifrågor

 Vid felaktig varuleverans (fel antal eller felaktig/skadad vara) är du skyldig att omgående kontakta oss efter mottagen leverans så att vi i första hand kan rätta till felet, alternativt komma överens om lämplig kompensation. Notera att du inte kan reklamera en planterad planta.

 Vid åberopande av växtgaranti gäller att du låter växten stå kvar på växtplatsen tills du rådgjort med oss och har möjlighet att tillhandahålla aktuella fotografier som tydligt visar vad du anser är grund för åberopande av garanti. Är det mer omfattande utbyte kan även garantibesök komma att göras.

 I båda dessa fall gäller att du måste starta ett ärende via formuläret i kundservice av ärendetyp Reklamation för korrekt hantering. Viktigt är att alltid rapportera eventuella problem så snart som möjligt. Exempelvis måste ovillkorligen garantiutbyten som efterfrågas på våren efter leveransår ha rapporterats på hösten 30/10 leveransåret. Vid höstplantering gäller 15/2. Alla reklamationer kring planta förutom antal som är fel i leverans tas emot endast via e-post via formuläret på hemsidan.

 Vi ersätter inte vanvård, dit räknas även under och övervattning (hör med oss om ni vill ha tips), skador av djur och vilt, inga frysskador (bladfällande) som ej tecknat försäkring mot detta, eller tjältorkade plantor som ej varit täckta med rätt material enligt villkor. 

När ett reklamationsärende startas är gången följande:

Ni fyller i en reklamationsansökan direkt på hemsidan. https://thujor.se/pages/reklamation

Vi gör en analys av att ni uppfyller våra garantivillkor kring jordförbättring, plantering, vintertäckning och bevattning.

Vi återkommer till er via mail eller samtal inom 10-60 dagar för åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag utförs tidigast den första svala perioden efter er planeringsperiod. Dvs Ni planterar Mars - Juni - åtgärd görs i Sept/okt. Ni planterar Juli-Okt - åtgärd utförs Maj/Juni året efter.

Vi ersätter planta som dömts ut av oss, ej arbete som är utfört.

Åtgärdsförslag behöver inte vara ny planta utan kan ges i råd av tex nedklippning, gödning, bevattningssystem etc.

Planta som ersätts ska vara utan chans för överlevnad, pga fördröjning i vintergrönt så tas det i hänsyn i och med att åtgärd görs först efter att plantan ska ha etablerat sig.

Garantibyte sker en gång per order, dvs ej garanti på garanti. För att undvika problem så görs avräkning av eventuella bytesplantor inte innan minst 3-6 månader efter plantering. Detta för att undvika att fel antal plantor levereras ut på garantin. Ofta repar sig plantor, men kan också vara så att fler behövs bytas och då får vi med dessa också.

Ni som vintertäcker och skyddar era plantor omfattas av ett byte av plantor som drabbats av tjältorka. Ni som inte avser att täcka plantor måste reklamera senast 15/2 - efter det hanterar vi ej garantifrågor kring tjältorka. Städsegröna plantor ska vintertäckas enligt instruktioner för att Ni ska kunna få nya plantor på garanti mot tkältorka.Vi följer vägverkets tjälkartor. Detta gäller städesgröna växter. Bladfällande växter ska reklameras senast 15/1 - finns det ej knoppar då så är plantan död. 

Vi förbehåller oss rätten att ersätta er med likvida medel för plantor för eget inköp. Ni återfår då beloppet ni betalt oss, inte vad de kostar just i ert närmsta eventuella gardencenter.

36 månaders växtgaranti omfattas ni av som fått planteringen utförd av oss, ni ska då om ni finns i zon 2 ha vintertäckt med skuggväv minst första våren. Zon 3-6 kan behöva även andra våren skyddas. Vinterväv ska vara original skuggväv med 75% UV filter - Kulör mörkgrön eller grön/svart. Juteväv/markduk etc accepteras ej som skyddsmaterial. Gödsel som används ska vara Ecoplants NPK barrväxtgödning eller motsvarande. Om ni täcker på egen hand med egen väv - ta foto vid täckningen, spara väven och kvitto. Vi godtar ej handskrivna kvitton.

Droppslang ska vara monterad. Har det varit bevattningsförbud i ert område ska ni kunna bevisa eget/inköpt vatten.

Ni har 36 månaders reklamationsrätt enligt konsumentköpslagen.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation vid misskötsel, skadedjur eller tjältorka (Gäller växter som inte varit täckta med skuggväv.)

OBS! Alla godkända utbyten av plantor på garantin avhämtas hos Thujor.se i Mjölby eller Allerum alternativ skickas mot en fraktkostnad av 990:- per pall.

Övrigt

Om ej annan överenskommelse görs före beställning förblir samtliga varor Svedberga Plantskola AB, organisationsnummer 556762-9612 eller Svensk Häckplantering AB organisationsnummer 559165-5922 egendom till dess att full betalning erlagts. Det innebär att du som kund accepterar och inte försvårar ett återtag av levererade produkter om så krävs. Du äger ej heller rätt att vidaresälja våra produkter innan full betalning erlagts. Erläggs ej betalning tas plantor åter på er egendom - dvs ni ger oss rätt att gå in på er tomt/mark för att på enklaste sättet återta plantor. Återställning av mark sker ej men ni debiteras kostnad för återuppgrävning, omplantering och transport.

Vidare förbehåller vi oss rätten att:

annullera beställningar som inte kan effektueras inom rimlig tid eller till rimlig kostnad. Mail skickas till er senast 7 dagar efter beställning.

annullera beställningar, eller kräva förskottsbetalning, där vi efter kontroll har starka skäl att misstänka oförmåga eller ovilja att betala. Efter sedvanlig UC. Ni får oftast de alternativ redan i kassan vi kan erbjuda Er.

ev annullera beställningar som understiger 1000:- i ordervärde.

I och med att du godkänner dessa villkor avsäger du dig all rätt till eventuella skadeståndsanspråk på Svedberga Plantskola AB:s oavsett anledning.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i texter och prisuppgifter. Notera även att samtliga produktbilder på Thujor.se visar ett unikt exemplar av levande växter och sålunda inte är identiska med dom växter som levereras. Vissa plantor visas efter klippning.

 

Beskrivning

Thuja Brabant

Thuja Brabant är ett barrträd i familjen cypressväxter. Det växer inte vilt i Sverige men är mycket vanlig i parker och trädgårdar. Thuja kallas ibland "livsträd". Det är den mest vanliga häckplantan för att snabbt uppnå insynsskydd samt även som ljudbarriär. Lättskött och formbar växt!

Beskrivning

Stammen löper rak och lodrät från marken till toppen. Huvudgrenarna sträcker sig vågrätt ut från stammen eller något hängande. Barken är ljusgrön först och blir rödbrun när den är lite äldre. När den är ännu äldre spricker den upp i långa smala fåror mellan avfallande remsor. Knopparna syns inte och lövverket består av flata skottsystem med breda fjällika barr. Thuja brabant är en snabbväxande planta som passar perfekt som häckväxt.

Vad menas med betäckningen Klass A / Landscape Q

Landscape Quality RB är en planta som är oftast klippt för max täthet och rotbeskuren två ggr per säsong för bästa rotsystemet. Plantan motsvarar alla krav som ställs på en planta som ska planteras där trädgårdsdesigners, markanläggare har högt ställda krav. 

Plantan är rent estetiskt rejält mycket kraftigare än klass A - givetvis är skillnaden större desto plantan är vid leverans. Väljer ni Landscape Quality räcker det oftast med färre plantor per meter häck då den är kraftigare vid leverans. Ni kommer bli supernöjd med denna kvalite både rent estetiskt och växtmässigt. Denna planta väljs alltid av arkitekter och landskapsarbetare - Nu gör vi den tillgänglig för alla till rätt pris!

Vi har valt att dela in våra växter i två grupper, A och LQ (landscape quality). Just denna planta går under kategorin Landscape Q vilket innebär att plantan varsamt kultiverats hos Europas främsta plantskola i Holland. Plantor i Landscape-kategorin följer GRO´s kvalitetsregler för plantskoleväxter och passar mycket bra som häckplantor.

Garanti för plantor i kategorin A och Landscape Quality

Vi lämnar 4 månaders etableringsgaranti på dessa plantor, det innebär att vi garanterar att en frisk växt levereras, normal etablering garanteras. Fel som visar sig inom 4 månader till efter leverans täcks av garantin under förutsättning att plantan är planterad på ett korrekt sätt samt att löpande växtvård kan styrkas. Se villkor för er Zon. Rotklumpsplantor ska planteras omgående efter mottagande av växten, om ev leverans av någon anledning skulle vara försenad är det ert ansvar att kunna ställa om och plantera dem när de anländer. Om ni behöver en planta att kunna lagra så välj istället krukodlade.Tidigare produkter du tittat på

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Har du inget konto än?
Skapa konto

Liquid error: Could not find asset snippets/smartb-js.liquid Liquid error: Could not find asset snippets/smarth-js.liquid