Under sommaren levereras enbart krukodlade växter, leveranstid 10-14 arbetsdagar. Kundtjänst stängt från 29/6 till 5/8. Mail svaras på men ej kontinuerligt.

Frågor & Svar om barrot

Vad är barrotade plantor?

Med barrotade växter menas växter som har vuxit ute fritt på fälten ute på plantskolor, till skillnad från krukodlade växter. De tas upp på sent på hösten och jorden skakas av, så att rötterna blir ”bara” och tomma från jord. Detta moment kan endast utföras när plantor är helt i viloläge och stängt ned inför vintern.

Därefter lagras plantorna i ett perfekt klimat för plantan; mörkt och svalt i plantskolans kylrum, så att växten är i fortsatt vila och inte avdunstar någon fukt.

Barrotade plantor säljs under vår, höst och vinter och ska planteras så fort som möjligt när de når mottagaren. Kan inte plantering ske omgående så hanteras de tillsvidare på samma sätt som ovan, mörkt och kallt.

Finns det fördelar med barrotade plantor?

Barrotade plantor är betydligt lättare att packa på ett kompakt och lättviktigt sätt, jämfört med krukodlade växter. detta ger givetvis mycket lägre transport och fraktkostnader. Mycket tåliga då plantan hanteras i sitt viloläge och den största stressen med att plantera ej föreligger som för tex rotklump som levereras även under tiden den är ej i viloläge. Då alla barrotade plantor är frilandsodlade så fås en betydligt större planta vid mottagandet gentemot tex en krukodlad - det handlar om plats att dra näring ur marken upp under tillväxt.
Mycket enkel och skonsam plantering för kroppen då avsaknad av tyngd är uppskattat av alla ryggar.

Finns det nackdelar med barrotade plantor:

Kan endast planteras från sen höst, vinter och tidig vår. Då den endast skickas ut efter upptag i Holland - och det är där plantan måste gå i viloläge innan upptag, inte hur temperatur etc är i Sverige - detta medför då att det inte passar att plantera överallt i landet. Tex har tjälen redan kommit på många platser när den kan levereras som tidigast och är fortfarande kvar i marken när sista chansen för plantering är. Så var uppmärksam på var ni befinner er i landet och använd sunt förnuft och hoppas inte på sen höst eller tidig vår tex. Ha som utgångspunkt att barrotade plantor passar er i Zon 1 och 2. Zon 3 kan innebära problem
• Hanteras som en färskvara och kräver förberedelser innan leverans - ingen planta som utan speciella förutsättningar kan lagras.
• Kräver mer jordförbättring och lucker mullrik jord då den har ett känsligare rotsystem.

Hur planteras barrotade plantor?

Att plantera barrotade plantor har flera fördelar; de är lätta att transportera, prisvärda och tåliga att hantera eftersom växten är i vila. Dessa plantor har vuxit i fält på plantskolan och tas upp under hösten. De lagras sedan i kylrum hos odlaren för att säljas under höst och vår.

Se vår planteringsvideo här: Se planteringsfilm om barrot.

Hur planteras barrotshäck?

Förbered plantering av häck
- Gräv ett rejält dike, om du gräver bort gräsmatta, spara grässvålen som sedan vänds upp och ner och läggs tillbaka i botten på planteringsdiket. Det blir både gödning och mull. Ett riktmärke är 40 cm djup och minst 50 cm bredd – alltså betydligt djupare och bredare än häckplantans rotsystem.

Om du snabbt vill få en bred häck, sätt plantorna i förband, alltså i zicksack. Häcken blir då extra bred och dubbelt så kraftig på kortare tid. Gräv då diket ännu lite bredare från början.

En bred planteringsmån ger mindre konkurrens från omgivande gräsmatta, annan vegetation eller hård markyta. 50 cm bredd mätt från stammen till gräsmattan är ett minimum för att hindra konkurrens om vatten och näring. Välj gärna mer för storvuxen häck, som ger plantorna en bra start och en mer lättskött plantering.

Om jorden är mager, tillsätt en mullrik och näringsrik jord eller kompostjord, i planteringsdiket. Det ger både mull och näring. Är jorden styv lera kan den lättas upp med kompostjord, gräsklipp eller torv för en bättre, luftigare struktur.

Se till att plantornas rötter är ordentligt genomvattnade (minst 1h) gärna mer. De ska helst planteras inom 2-3 dygn efter leverans. Se annars till att de står skuggigt och att jorden och rötterna hålls fuktiga.
Sätt ner häckplantorna och se till så att de hamnar lite djupare än de stått tidigare. Se till att rötterna spretar åt olika håll. Långa, tunna rötter kortas in med en sekatör. Detta för ett ge en ny snittyta och främja tillväxten av nya sugrötter.

Skyffla över jord efter hand så att jordytan hamnar på samma djup som plantan stått tidigare i krukan eller som markodlad. Plantorna kommer nu att stå lite djupare än markytan bredvid planteringsdiket. Det gör det enklare att vattna, då vattnet stannar kvar i stället för att rinna iväg.
Tryck till försiktigt och vattna rejält, så att jorden sluter tätt kring rötterna.
Täck jordytan med täckbark. Det hindrar avdunstningen och bidrar på sikt med både näring och mull. Dessutom hindrar det ogräs att slå sig ner. Håll fortsatt jordytan täckt på detta vis så spar du mycket vatten och tid med att rensa ogräs.

Hur ska jag tänka med bevattningen? En nyplanterad häck behöver vattnas rikligt men sällan. På hösten är markluften fuktig och vattningsbehovet mindre än under den torra våren. Någon gång i veckan brukar vara lagom under växtsäsongen de första etableringsåren, därefter bara vid väldigt torr väderlek.

Hur beskärs nyplanterad häck?

Man skiljer på flergrenad häck och häck med genomgående stam men alla häckar klipps med svagt konisk lutning så att ljuset når också de nedersta grenverket med tät tillväxt hela vägen. En flergrenad häck behöver stimuleras att bryta nya skott för att bli riktigt tät och fin. Hit hör liguster, idegran, buxbom, oxel och häggmispel. Den klipps tillbaka vid plantering, eller veckorna efteråt. Klipp skotten ner till ca 20-40 cm ovanför marken, ovanför utåtriktade knoppar. Även om det känns hårt kommer snabbt nya, friska och livskraftiga skott som garanterar en tät häck.
Beskära häckar med genomgående rak stam
För häckar med genomgående, rak stam beskär man bara sidogrenarna vid planteringen så att formen blir svagt koniskt. Först när häcken nått önskad höjd toppas häckplantan. Hit hör bok (fagus sylvatica), oxel och avenbok.

Hur binder man upp nyplanterad häck?

Arter med genomgående stam som bok och avenbok når snabbare sin fulla höjd om de binds till en bambukäpp eller liknande. Välj en käpp som har samma, eller något högre, önskad sluthöjd. Sätt käppen intill huvudgrenen och knyt till med lösa band som inte får strama åt barken. Stödet är inte för att växten ska stå stadigt - det gör den med korrekt plantering - utan för den ska växa rakt.

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Har du inget konto än?
Skapa konto