Under sommaren levereras enbart krukodlade växter, leveranstid 2-10 dagar.

Återbetalnings policy

Återbetalnings policy

Öppet köp / ångerrätt / avbeställning

I enligt med gällande distansavtalslag äger du normalt rätt att ångra köp utan att ange någon anledning inom 14 dagar efter att varuleveransen har mottagits. Dock undantas varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, utan risk att förstöras, till vilka räknas bland annat växter, plantor, livsmedel och andra färskvaror. Kontakta oss snarast om du ångrar dig så gör vi vårt bästa för att vara tillmötesgående men distansavtalslagen rörande ångerrätt gäller inte. Krukodlade plantor Smaragd och Brabant i strl 30+ till 140+ är att betrakta som lagerbar växt. Dessa går att avboka till en kostnad av 1,500:- samt 25% av ordersumma. Rotklumpsplantor och barrotade plantor tas upp och reserveras till just ER, det är en sådan färskvara att plantan skrotas ut och kan inte säljas vidare vid avbeställning. Rotklump och barrotade går aldrig att ångra köp efter 24 tim från beställning oavsett när beställningen läggs under säsong.

Du kan avbeställa dina växter inom (24 timmar) efter lagd beställning utan kostnad. Under denna tid hanteras ej er order eller att vi reserverar dem hos odlare eller tas upp ur marken.

Avbeställning efter avisering om leverans kan göras. Kostnaden är då 1500:- plus 75% av ordervärdet för att täcka administrativa kostnader, på/avlastning samt hantering av växter. Gäller beställning endast krukodlade plantor.

Avbeställning ska alltid göras skriftligt, inkludera ordernummer och skickas till info@thujor.se. Avbeställning på grund av försenad leverans, mer än 2 veckor efter av oss utsatt leveransdatum kan göras utan några kostnader. En planterad planta är en godkänd planta oavsett sort. - inga återtag eller ev justeringar på pris kan då göras. Ev justeringar i pris pga fel i höjd hanteras med att justera ner till närmaste höjd på hemsida. Planta mäts i sträckt tillstånd från ovansida kruka och längst ut till toppskott INNAN plantering. Ofta då det blir en vall efter plantering som är bra för plantan men minskar höjden något.

Avbokningar av tjänsten planterad och klar måste göras enligt överenskommelse med senast 4 veckor innan planteringsdatum. Vid avbokning senare debiteras 50% av ordervärdet vilket täcker kostnader för beställda plantor. Vid avbeställning senare än 4 veckor innan plantering av order innehållande rotklumpsplantor debiteras hela orderbeloppet på grund av att plantorna måste kasseras samt att täcka kostnader för nedlagd tid.

Tvist

Vi försöker alltid lösa tvister i samförstånd men i det fall samförstånd inte kan nås rekommenderar vi att du i vänder dig till konsumentvägledningen i din kommun eller ARN. Vi bemöter eventuella ärenden i respektive instans men följer ARN:s rekommendationer.

Personuppgifter

Vi följer personuppgiftslagen (PUL) och tar fullt ansvar för de personuppgifter du lämnar till oss. Dina lämnade uppgifter används enbart för administrativa uppgifter samt för att ge dig viktig information. Inga uppgifter kommer att säljas, överlåtas eller på annat sätt göras tillgängliga för

tredje part utom för kvalitetsuppföljning. Självklart kan du begära ut de uppgifter vi har lagrade och även få dem ändrade eller raderade. Läs mer här om vår Sekretess & Cookie policy

Frakter

Vi tillämpar enhetsfrakter från 59:- per pall/paket eller fraktfritt - står tydligt på produkt och i kassan vad som gäller. Din fraktkostnad framgår i kassan och angivna fraktkostnader, inklusive villkoren för fraktfritt. Till dessa län, samt till leveransadresser som ligger utanför svenskt fastland inklusive Öland, Gotland, tillkommer frakttillägg om vilket överenskommes. Vägfärja räknas ej som väg.

Frakttillägg kan även förekomma till andra län under lågsäsong, 15/10 - 30/3. Leveransvillkor som används är DHL villkor för Homedelivery, Postnord pallet och Homepack eller DSV inrikes. Storstadstillägg kan förkomma enligt villkor. Pallkostnad för pall med sidor är 300 SEK. Pallkostnad för Boxpall(sjöpall) är 350 SEK. Denna kostnad tas ut om det inte står fraktfritt.

Detta debiteras inom 30 dgr från att ni erhållit er leverans av plantor.

Leveranser sker till av er angiven leveransadress, har ni lagt en manuell beställning via kundtjänst är det ert ansvar att se på bekräftelse inom 24 h att adress stämmer överens med överenskommelsen.

Ändringar debiteras enligt pris.

Prioriterad leverans - dvs lagerförd produkt som kan hanteras och packas samma dag om order läggs senast 07,00:- levereras dagen efter innan kl 16.00 mot extrakostnad om 1995:- per beställning. Om denna leverans Ej kommer fram pga för oss utomstående omständigheter återbetalas 1995:-, ej ev skadestånd på uppkomna kostnader.

Prioleveranser ska vara bekräftade med ett ordererkännande av oss till er.

Har godset påbörjat utleverans finns inga garantier att adressändring går att utföra.

Kommer godset till felangiven adress lämnas godset på denna adress och du som kund ansvarar för vidare transport

till önskad adress.

Pallkostnad, Vi debiterar en kostnad för pall och boxpall, kostnaden debiteras i efterhand och faktureras separat, vi kan fakturera denna kostnad upp till 30 dagar efter lagd order. Kvartspall:

295kr, Halvpall: 395:-, Eur-pall: 300:-, Sjöpall: 350kr, Priserna inkluderar sidor i trä

Planteringar omfattas av särskilda villkor där kunden ansvarar för följande:

 • att rimligt jordmånsdjup finns att tillgå för aktuella plantors rotsystem.

 • tillkomst till planeringsplats ska vara så att förflyttning av plantor från lossningsplats är godtagbar, dvs vet ni att det krävs att plantor ska bära runt hus - meddela oss detta innan ankomst för ev prispåslag. Generellt ser vi att vi inte bär i kuperad terräng eller längre än max 30-40 meter som längst bort.

 • att befintlig jord är av rimligt god kvalitet. Jord som krävs för att uppnå tillräckligt bra förhållande ingår enligt er valda produkt - räcker inte detta då vi kan se skillnad under mark debiteras detta extra enligt prislista.

 • att tillträde till aktuellt planteringsområde medges för verktyg och maskiner.

 • att kabel- och röranvisning, samt därtill relaterad utmärkning, finns.Fiberkabel ska vara utmarkerad. Vårt ansvar täcker 1 meter runt fiberkabel. Utöver denna diameter är det er hemförsäkring som täcker eventuella skador. Avhjälpande vid fel av oss sker skyndsamt - inga skadestånd betalas för ev avsaknad av fiber under reparationstiden.

 • att vatten finns att tillgå inom aktuellt planteringsområde. Samt trädgårdslång som räcker till en anslutningspunkt till er nyplantering.

 • att ingen befintlig vegetation inkräktar menligt på planteringen ovan eller under markytan. Tas bort per löpande räkning. Tänk på att rötter under mark oftast kräver grävmaskin.

 • att stenar eller annat gods i marken inte är av en beskaffenhet som menligt påverkar planteringen eller verktyg och maskiner att planteringsområdet är rimligt väl dränerat.

 • RUT-avdrag kan göras på vissa delar av arbete, summan av detta framgår på orderbekräftelsen, det är ditt ansvar som kund att kontrollera att summan vi kommer debitera finns tillgänglig på ditt skattekonto. Om vi inte kan debitera skatteverket summan för RUT åligger det dig som kund att betala denna summa direkt till oss.

 • Planteringar beställda genom www.thujor.se utförs av vår egen personal och i egen regi i Svedberga Plantskola AB eller Svensk Häckplantering AB.

 • Plantornas höjd mäts innan plantering från rotsystemets ovansida till yttersta toppen på plantan, detta kan medföra att efter plantering kan växten upplevas drygt 10cm lägre än angiven höjd i ordern. Detta beror på att plantans ovansida på rotsystemet ligger cirka 10cm under marken.

 • att ta om hand om deponi så som stenar, rötter, grästuvor, buskar, träd, emballage o.s.v såvida inte kunden köpt till denna tjänst och det framgår på orderbekräftelsen.

* Vid tveksamheter kring vad rimligt innebär ber vi dig kontakta oss via kontaktformuläret eller genom att ringa 010-1888000 innan du beställer. OBS! Vid behov av grävmaskin eller där jordborr inte kan användas tillkommer kostnader enligt överenskommelse och baseras på prislista.

Avbokningar av tjänsten planterad och klar måste göras enligt överenskommelse med senast 4 veckor innan planteringsdatum. Vid avbokning senare debiteras 50% av ordervärdet vilket täcker kostnader för beställda plantor. Vid avbeställning senare än 4 veckor innan plantering av order innehållande rotklumpsplantor debiteras hela orderbeloppet på grund av att plantorna måste kasseras samt att täcka kostnader för nedlagd tid.

Ej uthämtade / mottagna varuleveranser

Vänligen notera att ej uthämtade eller mottagna varuleveranser med plantor kommer att debiteras fullt ut då risken för permanenta skador under långvarig lagerhållning och transport är att betrakta som given. Gäller oavsett odlingssätt. Vid avisering från transportföretag måste ni anpassa er efter företaget - välja annars prioleverans eller liknande. Ej avhämtade plantor som bokats för avhämtning debiteras fullt efter 10 dagar. Ej avhämtade leveranser med ej levande produkter går i retur - ni debiteras denna extrakostnad med påslag om 15%. Väv som klippts debiteras fullt - Väv på hel rulle återtas utan kostnad. Du som kund ansvarar för att rätt adress är angiven i ordern, beställningar som levereras till av dig felaktigt angiven adress debiteras fullt ut.

Garantier

Vår växtgaranti innebär att du som kund ska få en felfri växt som uppfyller branschens krav på kvalitet, sundhet och sortäkthet. Du har därför alltid minst 4-36 månaders växtgaranti på våra växter. Vi följer GRO´s bransch/kvalitetslinjer. Denna garanti innebär att en planta som inte är sortäkta eller inte utvecklar sig normalt, trots adekvat skötsel och växtplats, ersätts av en ny planta under garantitiden. Om det inte är ställt utom rimligt tvivel att plantan är död eller har allvarliga

brister som ej kommer att återhämta sig ger vi alltid växten minst 3-12 månader för att uppvisa bättring efter våra råd.

Eventuella utbyten sker endast maj/juni och sept/okt/nov. Det innebär att tidigast utbyte av vårplanterade växter är på hösten och tvärtom. När ni befarar att växten inte utvecklar sig normalt, sänd oss foto och beskrivning av ärendet till oss via reklamationsformuläret.

Garantin gäller inte för skador som uppkommit efter köpet och som orsakats av bristande omvårdnad, felaktig skötsel, olyckor eller annat utanför vår kontroll. Detta inkluderar exempelvis bristande bevattning, köld- eller vindskador, felgödsling, felaktig plantering, undermålig dränering på växtplatsen, översvämmning, förgiftning och skador orsakade av djur eller människor.

Vidare görs inga garantiutbyten under den tidiga etableringsperioden, inom 3-12 månader efter plantering, och såvida det inte kan påvisas att plantorna bar på sjukdom vid leverans täcker garantin maximalt 20% av levererade plantor. Deponi av gamla plantor vid utbyte hanteras av Er som kund.

Garantin utsträckes att även omfatta vinterskador, under ordinarie 3-36 månaders växtgarantin, vid inköp och montering av av oss levererad skuggväv.

Observera att garantin inte förlängs i samband med utbyten, varken för utbytesplantor eller för ursprungligen levererade plantor, och således görs garantiutbyte vid ett tillfälle. Vi förbehåller oss rätten att istället för att byta ut plantor återbetala till inköpspris.

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Har du inget konto än?
Skapa konto