Under sommaren levereras enbart krukodlade växter, leveranstid 10-14 arbetsdagar. Kundtjänst stängt från 29/6 till 5/8. Mail svaras på men ej kontinuerligt.

Miljöpolicy

Vi arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling för bevaring av såväl den inre som den yttre omgivningen och på så vis hjälpa till att säkra en ren och hälsosam miljö både idag och i framtiden.

Svedberga Plantskola AB gör detta genom att anpassa verksamheten så att den har minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

  • Följa gällande miljölagstiftning.
  • Investera och förädla i egen odling för att sänka mängden långa onödiga transporter.
  • Utnyttja befintliga resurser på ett effektivt och sparsamt sätt.
  • Sortera och, i den mån det är möjligt, återanvända material I så stor utsträckning som möjligt använda miljömärkta och återvinningsbara produkter och material.
  • Prioritera de arbetsmetoder som åsamkar minst skada på människan och miljön.
  • Utbilda och informera personalen i miljöfrågor för att kontinuerligt kunna förbättra och effektivisera miljöarbetet.
  • Informera människor och företag i vår omgivning om vårt miljöarbete och på så vis bidra till att information kring miljöarbete når olika delar av samhället.
  • Respektera och följa kunders miljöpolicy vid arbete på plats hos dem.
  • Regelbundet följa upp och uppdatera våra miljömål.
  • Investera i nyare maskiner och fordon för att miljöpåverkan ska minska.

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Har du inget konto än?
Skapa konto