Under sommaren levereras enbart krukodlade växter, leveranstid 10-14 arbetsdagar. Kundtjänst stängt från 29/6 till 5/8. Mail svaras på men ej kontinuerligt.

Så planterar du en thuja

1. Välj ut en bra plats för din plantering.

Välj ut en bra plats för din plantering

Plantera dina thujor på hösten eller våren, krukodlade plantor går bra att även plantera på sommaren. Detta kommer att ge thuja tid att anpassa sig i sitt nya klimat innan de varmaste sommarmånaderna eller frost på vintern. Om möjligt, plantera dina thujor på senhösten eller tidigt på våren, beroende på vad som passar dig bäst.

2. Välj en plats med helt eller delvis solljus.

Välj en plats med helt eller delvis solljus

Välj en plats med helt eller delvis solljus. Även om thuja kan växa i skuggade områden, växer de bäst på soliga platser. Hitta en plats i din trädgård som får minst 6-8 timmars direkt solljus för att hjälpa ditt träd att anpassa sig snabbare. Även om de är anpassningsbara föredrar thuja soliga, fuktiga klimat. Om du bor i ett klimat som inte får minst 6-8 timmars direkt solljus, kan ditt träd växa men kommer att ha hämmad tillväxt. Om ditt område har varma somrar behöver din thuja lätt skugga på eftermiddagen för att trivas.

3. Förbered på rätt sätt

Förbered på rätt sätt

Förbered väldränerande jord för dina thujor. Plantorna föredrar fuktig jord med massor av organiska näringsämnen. Lägg till kompost eller en organisk jordblandning till marken för att ge ditt träd en boost när det vänjer sig till sin nya plats. För att testa din jords dräneringsnivåer, gräv ett 30 cm djupt hål och fyll det med vatten. Om vattnet tar 5-15 minuter att rinna av har du väldränerande jord.
Thujor växer också bäst i alkaliska eller icke sura jordar. Du kan kontrollera din jords surhet genom att beställa ett pH-balans test för jord online eller från en plantskola.

4. Välj krukodlad eller rotklumpsplanta.

Välj krkodlad eller rotklumpsplanta

Du kan välja mellan krukodlad eller rotklumpsplanta. Den största skillnaden är att rotklumpsplantor enbart planteras på våren eller på hösten medan krukodlad kan planteras hela planteringssäongen mellan mars-oktober. Själva utförandet av planteringen är det samma på de båda sorterna.

5. Plantera thuja som häck

Plantera thuja som häck

Thujor fungerar fantastiskt bra som naturliga staket eller häckar. Om du vill anlägga en häck så gräv ett hål för varje thuja alternativt ett dike. Beroende på storleken på thuja varierar planteringstätheten, se tabell nedan.

Strl 30 cm till 70 cm
Klass A ca 3-4 st per meter häck.
Landscape Q ca 3 st per meter häck.

Strl 70-120 cm -
Klass A ca 3 st per meter häck.
Landscape Q ca 2,5-3,0 st per meter häck.

Strl 120-140 cm
Klass A 2,5-3,0 st per meter häck.
Landscape Q ca 2,5 st per meter häck.

Strl 140-200 cm
Klass A ca 2,5 st per meter häck.
Landscape Q Ca 2,0-2,25 st per meter häck.

5. Lyft ur thuja ur krukan eller plantera rotklumpen direkt.

Plantera rotklumpen direkt

Vid plantering av krukodlade thujor lyfter du ur plantan ur krukan, separera rötterna i botten av rotsystemet en aning så att de thuja kan ta åt sig vatten och näring lite lättare.

Vid plantering av rotklumpsplantor planterar du ner hela rotklumpen direkt, juteväven ska sitta kvar. rötterna växer igenom väven och sås småningom förmultnar väven och försvinner.

6. Grävning och plantering.

Grävning och plantering

Gräv ett hål som är 5-10cm djupare än rotklumpen. Mät rotklumpen/rotsystemet uppifrån och ner, sedan från sida till sida och skriv ner dess mått. Gräv först ner tillräckligt långt för att helt täcka rotklumpen plus 5-10cm för ny jord i botten av hålet, gör sedan hålet 1,5-2 gånger så brett som din rotklump så att jorden blir tillräckligt lös för att rötterna ska växa.
Om din rotklump till exempel har en diameter på 30 cm, gräv ett 40 cm djupt hål.
Blanda ner jordförbättring i din jord innan du fyller i hålet så att rotsystemet får mer näring.

7. Utför planteringen

Plantera thuja som häck

Nu är det dags att plantera, fyll botten på hålet med ny jord 5-10cm så att ovansidan på rotsystemet hamnar i nivå med marken. Håll thuja rakt och fyll på med jord runt hela rotsystemet, tryck till jorden med händerna eller foten så att plantan står stadigt.

8. Nervattning av jorden

Nervattning av jorden

Efter att planteringen är slutförd ska du göra en ordentlig nersättning, detta är främst för att jorden ska sluta tätt kring sugrötterna och att eventuella luftfickor ska försvinna. Vattna rikligt med slang eller vattenkanna runt varje thuja, vattnar du med slang så räkna cirka 30-60 sekunders vattning per växt.

9. Ge plantorna en långtidsverkande NPK gödning.

Ge plantorna en långtidsverkande NPK gödning

När planteringen är avslutad ger lägger du på en omgång med thujagödning (NPK 8-5-19). Sprid ut den på jorden under plantorna, fastnar det kulor i grenverket så försök att borsta bort de. Denna gödning är långtidsverkande och kan med fördel ge under hela uppväxten på våren, sommaren och hösten. Hur mycket du ska sprida ut ser du nedan.

Dosering
Plantans höjd

Volym

Vikt

20-100 cm

1.0 msk/planta

10g

100-150 cm

1.5 msk/planta

15g

150-200 cm

2.0 msk/planta

20g

200-250 cm

2.5 msk/planta

25g

250-300 cm

3.0 msk/planta

30g

300-400 cm

4.0 msk/planta

40g

400-500 cm

5.0 msk/planta

50g

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Har du inget konto än?
Skapa konto