Vi levererar till hela Skandinavien 🇸🇪 🇩🇰 🇳🇴 🇫🇮

Skogslind Tilia cordata - Co 5 - Ca 150/175 cm

Beskrivning

Vad menas med betäckningarna A+

Vi har valt att dela in våra Thujaplantor i tre grupper, A, A+ & A++. Just denna planta går under kategorin A+ vilket innebär att plantan varsamt har kultiverats hos en av Europas främsta plantskolor i Holland. Plantor som kommer ifrån denna plantskola är putsade under uppväxten vilket gör att de blir tätare och får grövre stammar. De krukodlade plantorna växer i större krukor än vad som normalt brukas vilket ger rotsystemen möjlighet att utvecklas bättre samt ger plantan mer näring. Rotklumpsplantor från denna leverantör rotbeskärs flera gånger varje år och de tas inte upp från jorden förrän det är dags för leverans till dig som kund, detta innebär att vi ofta levererar denna planta till kund inom 48 timmar från det att plantan plockats upp ur jorden. Eftersom plantorna i kategorin. A+ är så pass fina vid leverans passar de utmärkt som solitärväxt (Med solitärväxt avses en mindre prydnadsväxt eller ibland ett träd som planteras ensamt som blickfång i exempelvis parker eller trädgård).

Garanti för plantor i kategorin A+

Vi lämnar 12 månaders växtgaranti på dessa plantor, det innebär att vi garanterar att en frisk växt levereras, normal etablering garanteras. Fel som visar sig inom 12 månader efter leverans täcks av garantin under förutsättning att plantan är planterad på ett korrekt sätt samt att löpande växtvård kan styrkas.


Beskrivning

  Storvuxet träd som blir mellan 20–30 meter och som ofta använts i alléer. Klonförökade arter ska användas då det annars är en överhängande risk för en mycket brokig allé. Linden finns i ett flertal olika sorter, lämplig sort bör väljas för den specifika planteringsplatsen. Exempelvis bör parklind användas i kulturhistoriskt och arktektoniskt värdefulla miljöer. Vad gäller vindtålighet är skogslinden att föredra. Linden torde vara det trädslag som lättast klarar anpassning till bebyggelsemiljön. Sålunda uthärdar den som regel måttlig uppfyllning och något försämrade fuktighetsförhållanden. I fråga om salt och luftföroreningar är den dock tämligen känslig. Linden utvecklas annars bäst i näringsrik jord med god vattentillgång och relativt höga pH-värden. Den trivs bäst på finjordsrik mark och utvecklar där ett djupgående rotsystem vilket gör den både stormfast och torktålig. Den hör till de få trädarter som tål styvare lerjordar. Bohuslinden ställer högre krav på både näring och markfuktighet än skogslinden. Parklinden (Tilia x vulgaris) och skogslinden (Tilia cordata) är härdig till zon 5. Linden har på många platser ersatt alléer av alm som drabbats av almsjukan. Linden avger honungs- eller sotdagg, en klibbig vätska, som gör den mindre lämplig att använda vid parkeringar och sittplatser.

Produkt från

1 290 kr390 kr inkl moms

Beskrivning

Vad menas med betäckningarna A+

Vi har valt att dela in våra Thujaplantor i tre grupper, A, A+ & A++. Just denna planta går under kategorin A+ vilket innebär att plantan varsamt har kultiverats hos en av Europas främsta plantskolor i Holland. Plantor som kommer ifrån denna plantskola är putsade under uppväxten vilket gör att de blir tätare och får grövre stammar. De krukodlade plantorna växer i större krukor än vad som normalt brukas vilket ger rotsystemen möjlighet att utvecklas bättre samt ger plantan mer näring. Rotklumpsplantor från denna leverantör rotbeskärs flera gånger varje år och de tas inte upp från jorden förrän det är dags för leverans till dig som kund, detta innebär att vi ofta levererar denna planta till kund inom 48 timmar från det att plantan plockats upp ur jorden. Eftersom plantorna i kategorin. A+ är så pass fina vid leverans passar de utmärkt som solitärväxt (Med solitärväxt avses en mindre prydnadsväxt eller ibland ett träd som planteras ensamt som blickfång i exempelvis parker eller trädgård).

Garanti för plantor i kategorin A+

Vi lämnar 12 månaders växtgaranti på dessa plantor, det innebär att vi garanterar att en frisk växt levereras, normal etablering garanteras. Fel som visar sig inom 12 månader efter leverans täcks av garantin under förutsättning att plantan är planterad på ett korrekt sätt samt att löpande växtvård kan styrkas.


Beskrivning

  Storvuxet träd som blir mellan 20–30 meter och som ofta använts i alléer. Klonförökade arter ska användas då det annars är en överhängande risk för en mycket brokig allé. Linden finns i ett flertal olika sorter, lämplig sort bör väljas för den specifika planteringsplatsen. Exempelvis bör parklind användas i kulturhistoriskt och arktektoniskt värdefulla miljöer. Vad gäller vindtålighet är skogslinden att föredra. Linden torde vara det trädslag som lättast klarar anpassning till bebyggelsemiljön. Sålunda uthärdar den som regel måttlig uppfyllning och något försämrade fuktighetsförhållanden. I fråga om salt och luftföroreningar är den dock tämligen känslig. Linden utvecklas annars bäst i näringsrik jord med god vattentillgång och relativt höga pH-värden. Den trivs bäst på finjordsrik mark och utvecklar där ett djupgående rotsystem vilket gör den både stormfast och torktålig. Den hör till de få trädarter som tål styvare lerjordar. Bohuslinden ställer högre krav på både näring och markfuktighet än skogslinden. Parklinden (Tilia x vulgaris) och skogslinden (Tilia cordata) är härdig till zon 5. Linden har på många platser ersatt alléer av alm som drabbats av almsjukan. Linden avger honungs- eller sotdagg, en klibbig vätska, som gör den mindre lämplig att använda vid parkeringar och sittplatser.

Recensioner

Skogslind Tilia cordata - Co 5 - Ca 150/175 cm

Skogslind Tilia cordata - Co 5 - Ca 150/175 cm

    Customer Reviews

    Based on 1 review Write a review

Tittat på tidigare

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Har du inget konto än?
Skapa konto

Liquid error: Could not find asset snippets/smartb-js.liquid Liquid error: Could not find asset snippets/smarth-js.liquid